Gedurende de course Transmedia Production Design heb ik mogen werken aan het realiseren van een brandbook voor een campagne. Hierbij is er door middel van transmedia storytelling een verhaal getransformeerd naar media-kanalen die aansluiten bij de gekozen doelgroep. Elk kanaal levert een bijdrage aan de totale verhaallijn. Op deze manier wordt de doelgroep uitgenodigd om deel te nemen. Dit is belangrijk omdat mensen het verhaal pas zullen begrijpen wanneer ze erbij betrokken worden.
instagram posts
instagram posts
instagram story
instagram story
instagram story
instagram story
poster
poster
sticker
sticker
sticker
sticker
Back to Top